PRODUCT INFORMATION

Shqip: Rrip per mbajtjen e dores dopio

Referencat: imobilizim dhe ngritje te gjymtyreve te siperme. Fraktura te gjymtyreve te siperme. Asiston ne suportin e krahut dhe parakrahut. Mase universal.

English: Double hanging strap

References: Immobilization and lift of the upper limbs, Fractures of the upper limbs. ONE SIZE.

Contact

Rruga "Përroi i Limuthit",  Tiranë, AL
+355 68 601 44 32
info@gralmedical.com
    Copyright Powered by Designthemes

    X

    Your Shopping cart

    Close