PRODUCT INFORMATION

Shqip: Qafore “HOT POWER”

Qafore e perberenga material sfungjeri, e veshurngabrenda me material pambuku kurse nga jashte me rrjete per te lejuar ajrosjen. Qaforja vjen e shoqeruar me locionin qetesues ne forme “spray”. Qaforja eshte ONE SIZE.

Locioni qetesues mundeson:

  1. Reduktim te dhimbjeve dhe inflamacionit lokal.
  2. Permiresim te qarkullimit rajonal te gjakut.
  3. Rrit temperature locale, redukton dhimbjen dhe cliron muskujt e qafes.
  4. Permireson levizjen dhe ul nivelin e stresit. Referencat: syndrome dhe dhimbje cervikale 

English: “HOT POWER” collar

Collar made of foamy material. Air mesh and inner cotton lining. It is skin-friendly. ONE SIZE.

References: Cervical syndrome, cervical pain, cervical herniated disc.

Soothing lotion with thermal action provides:

  1. Reduction of pain and local inflammation.
  2. Improvement of regional circulation.
  3. Reduction of pain or pain relief from muscular aches.
  4. Improvement of mobility and flexibility as well decreased levels of stress.

 

Contact

Rruga "Përroi i Limuthit",  Tiranë, AL
+355 68 601 44 32
info@gralmedical.com
  Copyright Powered by Designthemes

  X

  Your Shopping cart

  Close